Витяг з комплексної програми Головного управління статистики
у Тернопільській області на 2017 рік

Частина І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти

1. Демографічна та соціальна статистика
1.01 Населення та міграція
1.01.01 Демографія і перепис
1.01.01.02 Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)
1.01.01.03 Чисельність та склад населення
1.01.01.04 Основні показники, що характеризують демографічні процеси
3-1.01.01.01 Населення (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
1.01.02 Міграція
1.01.02.01 Міграційний рух населення

1.02 Ринок праці
01.02.01 Зайнятість та безробіття
1.02.01.01 Економічна активність населення
3-1.02.01.01 Ринок праці Тернопільської області (буклет)
3-1.02.01.02 Соціальний захист населення від безробіття за даними Державної служби зайнятості (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
1.02.02.01 Обстеження підприємств із питань статистики праці
1.02.02.05 Стан виплати заробітної плати
1.02.02.07 Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

1.03 Освіта
1.03.00.01 Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів
1.03.00.02 Охоплення навчанням дітей шкільного віку
1.03.00.03 Мережа та діяльність вищих навчальних закладів
1.03.00.04 Робота аспірантури та докторантури
3-1.03.00.01 Загальноосвітні навчальні заклади Тернопільщини (буклет)
3-1.03.00.02 Вищі навчальні заклади області (буклет)
3-1.03.00.03 Загальноосвітні навчальні заклади (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-1.03.00.04 Професійно-технічні навчальні заклади (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-1.03.00.05 Вищі навчальні заклади (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

1.04 Охорона здоров'я
1.04.00.01 Травматизм на виробництві
3-1.04.00.01 Заклади охорони здоров'я (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-1.04.00.02 Медичні кадри (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-1.04.00.03 Захворюваність населення (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

1.05 Доходи та умови життя
1.05.00.01 Обстеження умов життя домогосподарств

1.06 Соціальний захист
1.06.00.01 Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
3-1.06.00.01 Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-1.06.00.02 Чисельність дітей, усиновлених протягом року (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

1.07 Населені пункти та житло
1.07.00.01 Наявність та рух житлового фонду
1.07.00.03 Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1.08 Правосуддя та злочинність
1.08.00.01 Додержання вимог адміністративного законодавства
3-1.08.00.01 Правопорушення (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

1.09 Культура
1.09.00.01 Діяльність музеїв
1.09.00.02 Діяльність театрів
1.09.00.03 Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів
3-1.09.00.01 Заклади культури, мистецтва, фізичної культури і спорту на Тернопіллі (буклет)
3-1.09.00.02 Заклади культури та мистецтва (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-1.09.00.03 Засоби масової інформації та книговидання (статистична інформація на веб-сайті ГУС)

1.10 Політична та інша суспільна діяльність
1.10.00.02 Діяльність громадських організацій

2. Економічна статистика

2.01 Макроекономічна статистика
2.01.01 Тенденції ділової активності
2.01.01.01 Стан ділової активності підприємств

2.03 Економічна діяльність
2.03.01 Діяльність підприємств
2.03.01.01 Структурні зміни в економіці України та її регіонів
2.03.01.02 Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами
2.03.01.03 Рух цінних паперів акціонерних товариств
2.03.01.04 Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств
2.03.02 Послуги
2.03.02.01 Основні показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг
2.03.03 Внутрішня торгівля
2.03.03.01 Наявність торгової мережі
2.03.03.02 Продаж і запаси товарів у торговій мережі
2.03.03.03 Продаж світлих нафтопродуктів і газу
2.03.03.06 Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
2.03.04 Капітальні інвестиції
2.03.04.01 Капітальні інвестиції
2.03.05 Основні засоби
2.03.05.01 Наявність і рух основних засобів, амортизація
2.03.07 Сільське, лісове та рибне господарство
2.03.07.03 Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур
2.03.07.04 Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур
2.03.07.06 Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами
2.03.07.07 Рибогосподарська діяльність підприємств
2.03.07.10 Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
2.03.07.11 Надходження молока на переробні підприємства
2.03.07.12 Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою
2.03.07.14 Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами
2.03.07.15 Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
2.03.07.16 Наявність сільськогосподарської техніки
2.03.07.17 Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
2.03.07.18 Об'єкти погосподарського обліку
2.03.07.19 Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості
2.03.07.20 Ведення мисливського господарства
2.03.07.21 Лісогосподарська діяльність
2.03.07.22 Ведення реєстру сільськогосподарських товаровиробників "АГРО"
2.03.07.23 Продукція сільського господарства у постійних цінах
2.03.08 Енергетика
2.03.08.01 Використання та запаси палива
2.03.08.02 Постачання та використання енергії
2.03.09 Промисловість
2.03.09.01 Економічні показники короткострокової статистики промисловості
2.03.09.02 Короткострокові показники щодо виробництва промислової продукції  за видами
2.03.09.03 Виробництво та реалізація промислової продукції за видами
2.03.09.08 Виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
2.03.10 Будівництво
2.03.10.01 Основні показники щодо реалізації дозволів на будівництво
2.03.10.02 Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва
2.03.11 Транспорт
2.03.11.02 Діяльність підприємств та фізичних осіб-підприємців, які експлуатують автомобільний транспорт
2.03.11.05 Діяльність підприємств водного транспорту                   
2.03.11.07 Діяльність підприємств авіаційного транспорту
2.03.11.09 Діяльність підприємств міського електричного транспорту
3-2.03.11.02 Підсумки роботи транспорту області (експрес-випуск)
3-2.03.11.03 Вантажні перевезення (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-2.03.11.04 Пасажирські перевезення (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-2.03.11.05 Відправлення (перевезення) вантажів за видами транспорту  (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
3-2.03.11.06 Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них  (статистична інформація на веб-сайті ГУС)
2.03.12 Туризм
2.03.12.01 Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
2.03.12.02 Колективні засоби розміщування
2.03.12.03 Туристична діяльність
2.03.14 Реєстр статистичних одиниць
2.03.14.01 Реєстр статистичних одиниць

2.04 Державні фінанси, податки та публічний сектор
2.04.00.03 Виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції (товарів, послуг)

2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
2.05.01 Зовнішня торгівля товарами
2.05.01.01 Експорт-імпорт товарів
2.05.01.02 Експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання                   
2.05.02 Зовнішня торгівля послугами
2.05.02.01 Зовнішня торгівля послугами
2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
2.05.03.01 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

2.06 Ціни
2.06.01 Споживчі ціни
2.06.01.01 Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)
2.06.02 Ціни виробників
2.06.02.01 Зміни цін виробників промислової продукції
2.06.02.02 Зміни цін на будівельно-монтажні роботи
2.06.02.03 Зміни цін на первинному та вторинному ринку житла

2.07 Наука, технології та інновації
2.07.01 Наука
2.07.01.01 Здійснення наукових досліджень і розробок
2.07.01.04 Виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи                   
2.07.01.05 Виконання наукових та науково технічних робіт військового призначення
2.07.02 Технології та інновації
2.07.02.02 Інноваційна діяльність підприємства за період 2014-2016 рр.

3. Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей
3.01 Навколишнє середовище
3.01.00.01 Охорона атмосферного повітря
3.01.00.02 Утворення та поводження з відходами
3.01.00.03 Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

3.02 Регіональна статистика
3.02.00.01 Регіональні рахунки

3.03 Інформаційне суспільство
3.03.00.01 Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку
3.03.00.02 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

Частина ІІ. Інші види статистичної діяльності


Інтернет Сайт управління