ОТРИМАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДРПОУ

   
І. Дані з Реєстру надається користувачам на підставі письмового запиту у вигляді:

  • відомостей з ЄДРПОУ;
  • аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угрупування даних Реєстру та знеособлених статистичних показників (на паперовому носії або в електронному вигляді).
           

   Згідно нормативно - правових документів по веденню ЄДРПОУ органи державної статистики у Тернопільській області можуть надавати відомості з ЄДРПОУ тільки про ті суб'єкти господарської діяльності, юридична адреса яких в межах нашого регіону.

   Вартість відомостей залежить від терміну виконання:       Вартість копії - 3,91 грн.
   Відомості в електронному вигляді надаються у спосіб та у форматі, що узгоджені з користувачем. На паперовому носії відомості надаються обсягом не більше ніж 100 записів (запис містить відомості про один суб'єкт).

Вартість користування даними ЄДРПОУ:

   Формування вихідних таблиць з ЄДРПОУ:
   - на електронному носії (в розрахунку на один запис)   

                   


   - на паперовому  носії (в розрахунку на один запис)          Відповідно до пункту 14 Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Держкомстату України 28.11.2005 № 386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2005 р. № 1509/11789 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 22 жовтня 2010 року № 428/1, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 квітня 2014 року № 486, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 16 травня 2014 року за № 511/25288), органи державної влади, що фінансуються з державного бюджету, звільняються від плати за надання інформації з Реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку з здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством.

   
Інформація для взяття на облік (зняття з обліку) відокремлених підрозділів іноземних юридичних осібНаші реквізити для оплати:
Одержувач коштів:ГУС у Тернопільській області
Р/рахунок: 31253219112947 в ДКСУ, м. Київ
Призначення платежу: за інформаційні послуги
Код ЄДРПОУ: 02362374
МФО: 820172
Термін
Вартість
Впродовж 1 робочого дня
25 грн. 94 коп.
Впродовж 2 робочих днів
16 грн. 86 коп.
Більше 2 робочих днів
12 грн. 97 коп.
Термін
Вартість
Впродовж 1 робочого дня
1 грн. 30 коп.
Впродовж 2 робочих днів
0 грн. 84 коп.
Більше 2 робочих днів
0 грн. 65 коп.
Термін
Вартість
Впродовж 1 робочого дня
1 грн. 54 коп.
Впродовж 2 робочих днів
1 грн. 00 коп.
Більше 2 робочих днів
0 грн. 77 коп.

Інтернет Сайт управління