Капітальні інвестиції за видами активів

у січні–грудні 2021 рокуОбсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

8536591

100,0

інвестиції в матеріальні активи

8519684

99,8

будівлі житлові

2211214

25,9

будівлі нежитлові

1151071

13,5

інженерні споруди

2064836

24,2

машини, обладнання та інвентар

2221287

26,0

транспортні засоби

501431

5,9

земля

10200

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

205445

2,4

інші матеріальні активи

154200

1,8

інвестиції в нематеріальні активи

16907

0,2

з нихпрограмне забезпечення та бази даних

13567

0,2

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2022