Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

у січні–грудні 2021 рокуОбсяг

капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього

8536591

100,0

у т.ч. за рахуноккоштів державного бюджету

1066316

12,5

коштів місцевих бюджетів

652266

7,6

власних коштів підприємств та організацій

3581833

42,0

кредитів банків та інших позик

949483

11,1

коштів інвесторів нерезидентів

коштів населення на будівництво житла

1983022

23,2

інших джерел фінансування

303671

3,6

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2022