Капітальні інвестиції за видами активів

за січень-грудень 2014 рокуОсвоєно (використано)

капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

2433135

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2415808

99,3

житлові будівлі

675451

27,8

нежитлові будівлі

710320

29,2

інженерні споруди

164109

6,7

машини, обладнання та інвентар

671151

27,6

транспортні засоби

152839

6,3

земля

2003

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

13216

0,5

інші матеріальні активи

26719

1,1

інвестиції у нематеріальні активи

17327

0,7

з нихпрограмне забезпечення та бази даних

8997

0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні  права, патенти, ліцензії,  концесії тощо

7637

0,3

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2015