ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІФактично

за січень 2019р.

Темпи зростання (зниження), %

січень 2019р. до

довідково:

січень 2018р.

до

січня 2017р.

грудня

2018р.

січня

2018р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

10,5

109,0

103,3

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

номінальна, грн

69691

112,32

121,73

125,54

реальна, %

х

111,42

110,93

113,74

Заборгованість із виплати заробітної плати5 – усього, млн.грн

13,4

61,8

290,5

76,6

Індекс споживчих цін

х

101,1

109,7

101,16

Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн

21791,6

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

74,1

98,3

107,0

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

106,1

97,5

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

88292

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

98,8

120,8

Капітальні інвестиції, млн.грн

7350,07

х

103,78

142,39

Загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель, тис.м2

261,11

х

106,84

120,310

Експорт товарів, млн.дол. США

452,51

х

119,04

129,210

Імпорт товарів, млн.дол. США

419,01

х

119,14

127,910

Сальдо (+, –)

33,51

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

74,31

х

128,44


Імпорт послуг, млн.дол. США

8,61

х

98,54

149,910

Сальдо (+, –)

65,71

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

126,5

77,2

59,0

194,4

Пасажирооборот, млн.пас.км

134,8

88,5

98,8

98,7

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

1114,6

81,7

108,4

109,2

_______________

1 Дані за 2018р.

2 Грудень 2018р. до листопада 2018р.

3 Грудень 2018р. до грудня 2017р.

4 2018р. до 2017р.

5 Станом на 1 січня.

6 Січень 2018р. до грудня 2017р.

7 Дані за січень–грудень 2018р.

8 Січень–грудень 2018р. до січня–грудня 2017р.

9 Січень–грудень 2017р. до січня–грудня 2016р.

10 2017р. до 2016р.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019