Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності

по Тернопільській області

у IV кварталі 2021 рокуКод за КВЕД-2010

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн

У т. ч. реалізовано послуг населенню

усього, тис.грн

у % до загального обсягу

Усього


3929909,8

464571,3

11,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3188653,7

112801,9

3,5

Наземний і трубопровідний транспорт

49

369163,0

80299,1

21,8

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

19300,8

15074,0

78,1

Тимчасове розміщування

55

к

к

к

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

к

к

к

Інформація та телекомунікації

J

181119,7

53336,5

29,4

Видавнича діяльність

58

к

к

к

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

59

к

к

к

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

к

к

к

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

62

83778,7

Надання інформаційних послуг

63

19132,7

к

к

Операції з нерухомим майном

L

151970,3

20284,8

13,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

74857,6

9900,6

13,2

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

69

4148,2

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

70

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

71

52145,9

6218,9

11,9

Наукові дослідження та розробки

72

к

к

к

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

73

5390,5

к

к

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

74

к

к

к

Ветеринарна діяльність

75

6812,3

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

67195,2

31551,2

47,0

Оренда, прокат і лізинг

77

8809,9

Діяльність із працевлаштування

78

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

19120,9

1061,6

5,6

Обслуговування будинків і територій

81

37736,6

30113,4

79,8

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

к

к

Освіта

P

166663,6

159355,3

95,6

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

65023,4

53851,7

82,8

Охорона здоров'я

86

к

к

к

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

к

к

к

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5008,6

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

к

к

к

Надання інших видів послуг

S

10116,9

к

к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

к

Надання інших індивідуальних послуг

96

к

к

к

______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2022