Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)Обсяг оптового

товарообороту

за січень–вересень 2012р.,

млн.грн.

Питома вага, у %

Питома вага продажу товарів

вітчизняного виробництва, %

У тому числі вага, %

продовольчих товарів

непродовольчих товарів

продовольчих товарів

непродовольчих товарів
По області

14534,9

11604,2

2930,7

89,3

97,7

56,0

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2013