Соціально-економічне становище

Тернопільської області

за січень 2013 року


Промисловість


У січні 2013р. приріст промислової продукції порівняно з січнем 2012р. становив 8,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяг виробництва продукції порівняно з січнем 2012р. зріс у 2,7 раза. За січень 2013р. вироблено (видобуто) 19,7 тис.м3 гранул, щебеню, крихти та порошку; гальки, гравію та 0,4 тис.м3 піску природного.

У переробній промисловості приріст виробництва становив 7,6%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції збільшився на 19,5%, у тому числі у переробленні та консервуванні фруктів і овочів у 2,8 раза, виробництві готових кормів для тварин – на 97,9%, виробництві олії та тваринних жирів – на 35,4%, виробництві продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 17,1%, виробництві напоїв – на 10,6%. Водночас зменшились обсяги продукції у виробництві м`яса та м`ясних продуктів – на 26,7%, молочних продуктів – на 6,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 2,2%. За січень 2013р. вироблено 4877 т борошна, 3197 т цукру білого кристалічного бурякового, 2503 т молока рідкого обробленого, 1611 т йогуртів та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 911 т хліба та виробів хлібобулочних, 736 т круп, борошна грубого помелу та гранул з культур зернових, 334 т сирів жирних, 317 т м`яса великої рогатої худоби замороженого, 146 т масла вершкового, 71 т виробів ковбасних, 49 т соків фруктових та овочевих тощо.

Виробництво промислової продукції збільшилось на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 76,8%; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 24,6%; у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 18,1%; у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 12,0%.

Разом з тим спостерігалось зменшення виробництва на підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання на 41,6%; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 30,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря приріст виробництва становив 8,7%.


Сільське господарство


Обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в січні 2013р. проти січня 2012р. зросли на 7,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 23,2%, у господарствах населення – на 2,0%.

У січні 2013р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 8,0 тис.т худоби та птиці в живій вазі (на 11,1% більше, ніж у січні 2012р.); вироблено 18,4 тис.т молока (на 3,4% більше) та  29,2 млн.шт. яєць (на 10,6% більше).

Реалізація худоби та птиці на забій у сільськогосподарських підприємствах зросла проти січня 2012р. на 75,0%, виробництво яєць – на 20,4%. За рахунок нарощування поголів’я корів та підвищення їх продуктивності, в січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах збільшилося на 12,9%. Середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах (крім малих) у січні 2013р. зріс порівняно з січнем 2012р. на 21 кг і становив 375 кг.  Господарства населення в січні 2013р. у порівнянні з січнем 2012р. дещо збільшили виробництво м’яса (на 3,1%), молока (на 1,4%), однак зменшили виробництво яєць (на 0,8%). Частка господарств населення в загальному обсязі виробництва м’яса в січні 2013р. становила 82,5%, молока – 81,0%, яєць – 40,1%.

За розрахунками, на 1 лютого 2013р. в області нараховувалося 198,1 тис. голів  великої  рогатої  худоби,  або  на  6,5%  більше,  ніж на 1 лютого 2012р. (зокрема 112,6 тис. голів корів, або на 0,9% більше), свиней 348,6 тис. голів (на 8,1% більше), птиці – 4367,5 тис. голів (на 4,5% більше). Порівняно з 1 лютого 2012р. у сільськогосподарських підприємствах збільшилася чисельність усіх свійських тварин, у селянських господарствах зменшилося лише поголів’я птиці. Господарствами населення на 1 лютого 2013р. утримувалось 84,4% загальної чисельності великої рогатої худоби (в т.ч. 91,5% корів), свиней – 66,3%, птиці – 77,7%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої аграрної продукції в січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. збільшився в 2,2 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,5 раза, продукції тваринництва  – на 39,2%. Агроформування наростили обсяги реалізації всіх основних видів сільськогосподарської продукції, крім жита, насіння соняшнику та ріпаку. У січні 2013р. проти січня 2012р. зросли середні реалізаційні ціни на більшість видів зернових та олійних культур. Щодо продукції тваринництва, то середні ціни реалізації зменшилися на всі види худоби і птицю та на молоко. Дорожче, ніж торік сільськогосподарські підприємства реалізовують яйця.

Станом на 1 лютого 2013р. на підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур і в сільськогосподарських підприємствах (крім малих), було в наявності 727,2 тис.т  зерна (на 2,2% більше проти 1 лютого 2012р.). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) було на залишку 370,0 тис.т зерна (93,0% проти 1 лютого 2012р.), у т.ч. пшениці – 111,5 тис.т, кукурудзи – 186,9 тис.т, ячменю – 42,1 тис.т,  жита – 0,9 тис.т.

Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства на 1 лютого 2013р. мали в наявності 357,2 тис.т зерна (на 13,8% більше, ніж на 1 лютого 2012р.). Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували товаровиробникам у січні 2013р. становила 1725,5 грн. за т (на 8,0% більше проти січня 2012р.).

У зберігаючих та переробних підприємствах станом на 1 лютого 2013р. було на залишку 8,9 тис.т сої та 5,3 тис.т ріпаку, що становить відповідно 108,7% та 13,4% до 1 лютого 2012р. Запаси насіння соняшнику в області становили 7,6 тис.т (90,8% до 1 лютого 2012р.). Переробні та зберігаючі підприємства в січні 2013р. здійснювали закупівлю сої за середньою ціною 3574,9 грн. за т, насіння соняшнику – 3534,2 грн. за т.


Будівельна діяльність


У січні 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 18381 тис.грн., що в порівнянних цінах становить 65,3% до обсягів будівництва в січні 2012р.

У січні 2013р. порівняно з січнем 2012р. скоротились обсяги будівельних робіт, виконані   на будівництві  будівель на  43,9%. Разом з тим обсяги будівельних робіт, виконаних підприємствами на будівництві інженерних споруд зросли на 21,2%.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво житлових будівель, частка яких у загальному обсязі становила 44,5%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 78,9% від загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (15,6% та 5,5% відповідно).

За 2012р. прийнято в експлуатацію 408516 м2 загальної площі житла, з яких 194533 м2 (або 47,6% загального обсягу житла) – відповідно до Порядку1. Значну частину (66,9%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 32,7% – у будинках з двома й більше квартирами та 0,4% – у гуртожитках.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла за 2012р. порівняно з 2011р. зріс на 41,5%, в т.ч. житла, прийнятого відповідно до Порядку – в 2,6 раза. Загальна площа житла, прийнятого в експлуатацію в одноквартирних будинках зросла в 2,2 раза, у будинках з двома та більше квартирами –  зменшилась на 18,8%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 267172 м2 загальної площі житла (65,4% загальнообласного обсягу), в сільській місцевості – 141344 м2 (34,6%).  Обсяги прийнятого в експлуатацію житла в сільській місцевості порівняно з 2011р. зросли в 2,2 раза, в міських поселеннях – на 19,3%.

Зросли обсяги збудованого житла порівняно з 2011р. у 13 районах області та м.Тернополі.

За 2012р. найбільше житла прийнято в експлуатацію в м.Тернополі (34,7% до загального обсягу) та Тернопільському районі (32,5%).

За рахунок коштів державного бюджету прийнято в експлуатацію 879 м2 загальної площі житла, або 0,2% загальнообласного обсягу.

За 2012р. прийнято в експлуатацію 3385 квартир. Серед збудованих квартир переважають двокімнатні (27,4% загальної кількості) та трикімнатні (22,4%).

Середній розмір квартири становить 120,2 м2 загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 191,0 м2, у міських поселеннях – 100,4 м2 загальної площі.

За 2012р. прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 27898 м2, що в 2,8 раза більше, ніж за 2011р.

Серед об’єктів соціальної сфери в області за рахунок коштів держбюджету завершено будівництво загальноосвітньої школи на 162 учнівських місця, амбулаторію на 15 відвідувань за зміну. Прийнято в експлуатацію дитячий садок на 95 місць (у т.ч. за рахунок коштів держбюджету – 82 місця), стоматологічні кабінети на 112 відвідувань за зміну, медичний центр на 60 відвідувань за зміну, спортивний зал у загальноосвітній школі на 149 м2 тренувальної площі, завершено добудову санаторію на 32 ліжка, тощо.

За 2012р. в області прийнято в дію ряд виробничих потужностей, серед яких трубопроводи для транспортування газу протяжністю 79,4 км, місцеві водопровідні та каналізаційні мережі  – відповідно 4,3 км та 1,6 км, каналізаційні колектори потужністю 5,1 тис.м3 стічних вод за добу, тощо.

На підприємствах харчової промисловості прийнято в експлуатацію потужності з переробки м’яса на 5,1 тис.т, з виробництва ковбасних виробів та продуктів з м’яса на 1,1 тис.т, з виробництва молока на 50,2 тис.т, з розливу молока на 22,0 тис.т,  з виробництва крохмалю на  31,5 тис.т.

Прийнято в експлуатацію будівлі для потреб сільського господарства, зокрема, приміщення для утримання великої рогатої худоби та свиней на 1953 скотомісць та 250 скотомісць відповідно,  птахокомплекс на 30 тис. голів м’ясної птиці, елеватори та зерносклади механізовані – відповідно на 207,0 тис.т та 12,5 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні і зерноочисно-сушильні пункти на 150,8 тис.т, насіннєвий завод на 52,0 тис.т одночасного зберігання та інші.


Транспорт


За січень 2013р. підприємствами транспорту області перевезено 589,0 тис.т вантажів, що в 3,4 раза більше, ніж за січень 2012р. Вантажооборот становив 100,7 млн.ткм (26,3% від обсягів січня 2012р.).

За січень 2013р. залізничним транспортом області відправлено 164,4 тис.т вантажів, що на 69,8% більше, ніж за січень 2012р. Вантажооборот склав 50,4 млн.ткм (14,7% від обсягів січня 2012р.). Зросло відправлення зерна і продуктів перемолу в 2,5 раза, лісових вантажів – на 21,6%. Зменшилося відправлення брухту чорних металів на 20,6%, будівельних матеріалів – на 47,2%. Середньодобове вивантаження вагонів становило 28 одиниць і збільшилося на 12,0% порівняно з січнем 2012р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень 2013р. перевезено 424,6 тис.т вантажів, що в 5,4 раза більше, ніж за січень 2012р. та виконано вантажооборот у обсязі 50,3 млн.ткм, який зріс на 22,1%.

Послугами пасажирського транспорту (включаючи електротранспорт) скористалися 6,7 млн. пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 144,6 млн.пас.км, що відповідно на 14,5% і 5,4% більше порівняно з січнем 2012р.

Залізничним транспортом області за січень 2013р. відправлено 0,5 млн. пасажирів, що на 0,5% менше, ніж у січні 2012р. Пасажирооборот склав 67,0 млн.пас.км (на 2,0% менше).

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) за січень 2013р. скористалися 5,1 млн. пасажирів, що на 26,5% більше, ніж у січні 2012р. Пасажирооборот склав 75,1 млн.пас.км (на 14,1% більше). Автотранспортом фізичних осіб-підприємців перевезено 1,8 млн. пасажирів, на 11,1% більше, ніж у січні 2012р.


Зовнішньоекономічна діяльність


Оборот зовнішньої торгівлі товарами області за 2012р. становив 573,6 млн.дол. США і проти 2011р. збільшився на 1,4%. При цьому обсяг експорту товарів зменшився на 1,9%  і склав 236,8 млн.дол., обсяг імпорту збільшився на 3,9% і склав 336,8 млн.дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 100,0 млн.дол. (за 2011р. також негативне – 82,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції з товарами область здійснювала з партнерами із 82 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн СНД склав 64,1 млн.дол. і порівняно з 2011р. збільшився на 1,8%, обсяг імпорту склав 23,6 млн.дол. і зріс на 25,9%. Обсяг експорту до інших країн світу зменшився на 3,2%, імпорту збільшився на 2,6%; ці обсяги склали відповідно 172,8 млн.дол. та 313,2 млн.дол.

Серед головних торгових партнерів країн СНД експортні поставки найбільше зросли до Азербайджану – на 21,0%. Імпортні поставки з Білорусі зросли на 69,7%, Молдови, Республіки – на 57,3%, Російської Федерації – на 40,2%.

Серед країн Європейського Союзу основним торговим партнером була Польща (72,7% експорту ЄС і 40,2% імпорту ЄС) та Німеччина (26,2% імпорту ЄС).

Обсяг експорту до країн ЄС у 2012р. порівняно 2011р. зменшився на 11,5%, імпорту – на 6,9%; ці обсяги склали відповідно 140,2 та 246,9 млн.дол.

У структурі експорту товарів поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання становили 40,3%, продуктів рослинного походження – 19,0%, готових харчових продуктів – 12,0%, різних промислових товарів – 9,9%, живих тварин; продуктів тваринного походження – 6,4%, деревини і виробів з деревини – 4,0%.

У порівнянні з 2011р. обсяг експорту продуктів рослинного походження збільшився у 3,3 раза, шкур необроблених, шкір вичищених – у 2,3 раза, недорогоцінних металів та виробів з них – на 84,0%.

У товарній структурі імпорту 39,4% припадало на поставки машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

За рахунок придбання недорогоцінних металів та виробів з них здійснювалось 11,0% імпортних надходжень, засобів наземного транспорту, крім залізничного – 7,7%, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 10,5%, продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 9,7%, готових харчових продуктів – 5,0%, живих тварин; продуктів тваринного походження – 4,7%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – 2,6%.

Обсяг імпорту живих тварин; продуктів тваринного походження збільшився у 15,7 раза, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння – на 98,2%, взуття, головних уборів, парасольок – на 87,1%, виробів з каменю, гіпсу, цементу – на 73,2%.

Обсяг експорту послуг за 2012р. становив 13860,1 тис.дол. США, імпорту – 12864,8 тис.дол. і збільшився порівняно з 2011р. відповідно на 60,3% та 51,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 995,3 тис.дол.

Зовнішньоекономічні операції послугами здійснювались із партнерами з 86 країн світу.

Експорт послуг до країн СНД становив 3,9% від загального обсягу експорту, до країн ЄС – 70,8% (у 2011р. відповідно 6,5% та 84,9%). Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером серед країн СНД (78,9% від обсягу експорту послуг країн СНД та 93,0% –від імпорту послуг).

Збільшились обсяги експорту послуг до Естонії у 24,5 раза, Норвегії – у 15,6 раза, Австрії – у 2,5 раза, Польщі – у 2,2 раза, Данії – у 2,1 раза.

Основу структури експорту послуг області становлять послуги транспорту та зв’язку – 60,7% (на 19,1 в.п. менше, ніж у 2011р.).

Імпорт послуг з країн СНД склав 9,5% від загального обсягу імпорту, з країн ЄС – 88,9% (у 2011р. відповідно 9,4% та 88,5%).

Серед країн СНД збільшились обсяги одержаних послуг з Білорусі –  на 62,6%, Російської Федерації – на 54,0%, Молдови, Республіки – на 19,9%.

Обсяг імпорту послуг з інших країн світу в порівнянні до відповідного періоду минулого року збільшився на 51,0%, зокрема: з Швейцарії – у 41,8 раза, Норвегії – у 31,7 раза, Франції – у 15,4 раза.

У порівнянні з 2011р. збільшились обсяги імпорту послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю у 40,9 раза, колективних, громадських та особистих послуг – у 24,1 раза.

У 2012р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 4,0 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2012р. становив 64,6 млн.дол., що на 4,4% більше обсягів інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на одну особу склав 60,1 дол. З країн ЄС надійшло 57,8 млн.дол. інвестицій (89,4% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 4,7 млн.дол. (7,4%), з країн СНД – 2,1 млн.дол. (3,2%).

Інвестиції надійшли із 46 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 70,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 16,7 млн.дол., Чехія – 10,1 млн.дол., Кіпр – 8,2 млн.дол., Естонія – 6,0 млн.дол., Польща – 4,6 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 36,7 млн.дол. (56,9% загального обсягу прямих інвестицій), у т.ч. переробної – 26,3 млн.дол. (40,8%) та добувної – 10,4 млн.дол. (16,1%).

Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів унесено 9,6 млн.дол. (14,9% загального обсягу прямих інвестицій), машинобудування – 7,3 млн.дол. (11,3%), легку промисловість – 3,8 млн.дол. (5,8%).

На підприємствах сільського господарства, мисливства, лісового господарства акумульовано 10,9 млн.дол. прямих інвестицій (16,8%), транспорту та зв’язку– 10,0 млн.дол. (15,5%).

Серед районів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій займали: Зборівський – 12,6 млн.дол. (19,6% загальнообласного обсягу),  Борщівський – 10,4 млн.дол. (16,1%), Тернопільський – 7,7 млн.дол. (12,0%) райони. На обласний центр припадає 29,8% іноземних інвестицій, або 19,3 млн.дол.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2012р. становила 155,6 млн.дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 31 грудня 2012р. становив 220,2 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області здійснено в 3 країни світу: до Німеччини – 95,2% загальнообласного обсягу, Італії – 3,6%, Молдови, Республіки – 1,2%.

Інвесторами з області є підприємства, видами економічної діяльності яких є переробна промисловість.


Внутрішня торгівля


Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень 2013р. становив 983,9 млн.грн., що на 13,2% більше обсягу січня 2012р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 22,2%.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за січень 2013р. становив 36,4 млн.грн.


Ціни і тарифи


Індекс споживчих цін по області в січні 2013р. по відношенню до грудня 2012р. становив 99,8% (по Україні – 100,2%).

На споживчому ринку  області в січні 2013 р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше подешевшали фрукти (на 2,2%) та цукор (на 1,6%). Ціни на рибу та продукти з риби знизилися на 0,8%, на м'ясо та м'ясопродукти, олію та жири – на 0,5%. Водночас на 1,8% подорожчали овочі, на 1,1–0,3% – молоко, сир та яйця, продукти переробки зернових, безалкогольні напої.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,0%.

На 0,1% підвищилися ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, послуги охорони здоров’я.

На 1,5% подорожчали послуги ресторанів та готелів.

Разом з цим на 2,6% знизилися ціни на одяг і взуття.


Доходи населення


У 2012р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 2185 грн. і порівняно з 2011р. збільшився на 16,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися діяльність транспорту та зв’язку, державне управління, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, фінансова діяльність, де заробітна плата працівників перевищила середній показник по економіці області в 1,1–1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в рибальстві та   рибництві, виробництві транспортних засобів та устатковання і не перевищував 48,0% від середнього по економіці області.

Cередній розмір оплати праці в усіх районах був вищим за мінімальну заробітну плату, разом із тим лише в м.Тернополі (2392 грн.) та Тернопільському районі (2251 грн.) заробітна плата перевищила середню по економіці області.

Індекс реальної заробітної плати в 2012р. порівняно з 2011р. становив 117,3%.

Упродовж 2012р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 9,2%, або на 717,3 тис.грн. На 1 січня 2013р. обсяг невиплаченої заробітної плати становив 7035,6 тис.грн., що дорівнює 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2012р.

У структурі боргу 53,7% припадає на економічно активні підприємства. Впродовж 2012р. заборгованість перед працівниками цих підприємств зменшилась на 6,7% і на 1 січня 2013р. становила 3781,9тис.грн.

Зменшення суми боргу відбулось переважно за рахунок зменшення заборгованості на підприємствах промисловості (на 1303,5 тис.грн.) та будівництва (на 553,1 тис.грн.).

Водночас, збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалось на економічно активних підприємствах торгівлі (на 8,9 тис.грн.), транспорту та зв’язку (на 584,1 тис.грн.), установах охорони здоров’я (на 1362,7 тис.грн.).

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 січня 2013р. становила 534 особи, або 0,3% від загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 7082 грн., що в 2,9 раза більше від середнього розміру заробітної плати за грудень 2012р.

У 2012р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 32,0 тис. сім’ям, що становило 97,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 17,3 тис. сім’ям, у сільській місцевості – 14,7 тис. сім’ям.

Загальна сума призначених субсидій у 2012р. становила 5608,9 тис.грн., при цьому в міських поселеннях цей показник становив 3275,5 тис.грн., у сільській місцевості – 2333,4 тис.грн.

Середня сума призначеної субсидії на одну сім’ю в грудні 2012р. становила 213,0 грн.

Крім того, в 2012р. 5,3 тис. сім’ям (96,8%) із числа тих, які звернулися, були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 4446,9 тис.грн., з них у міських поселеннях – 0,2 тис. сім’ям на суму 215,5 тис.грн., у сільській місцевості – 5,1 тис. сім’ям на суму 4231,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду в грудні 2012р. на одну сім’ю становив 872,2 грн.

У 2012р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім’ями для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 4425,7 тис. грн.

У 2012р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 553,7 млн.грн., що становило 93,3% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2012р. становила 130,0 млн.грн., термін заборгованості населення за всі послуги становив 2,6 місяця.

Мали борги 3 місяці і більше: по централізованому опаленню та гарячому водопостачанню – 21,7%, газопостачанню – 21,2%, вивезенню побутових відходів – 20,0%, утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій – 15,2%, централізованому водопостачанню та водовідведенню – 8,0% абонентів.


Ринок праці


Кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого 2013р. становила 17780 осіб, або 37,2% усіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Допомогу по безробіттю отримували 82,4% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 лютого 2013р. становив 2,7% населення працездатного віку, в сільській місцевості – 2,8%, в міських поселеннях – 2,7%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до обласного центру зайнятості, в січні 2013р. порівняно з груднем 2012р. збільшилася на 110, або на 9,3%, і на кінець місяця становила 1295.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на професіоналів (31,1% від загальної кількості заявлених вакансій) та кваліфікованих робітників з інструментом (13,2%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,5%) та технічних службовців (2,2%).

У загальній кількості вільних робочих місць (вакантних посад) кожне третє  було в державному управлінні, кожне п’яте – на підприємствах переробної промисловості та кожне дев’яте – на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на 1 лютого 2013р. становило 14 осіб  проти  15 осіб  на 1 січня 2013р. У розрізі м.Тернополя та районів значення цього показника коливалося від 5 осіб у м.Тернополі (уключаючи Тернопільський район) до 87 осіб у Гусятинському районі.

За сприяння обласного центру зайнятості в січні 2013р. було працевлаштовано 402 особи, які мали статус безробітного, або 2,1% від їх загальної кількості. Серед працевлаштованих осіб 69,9% становили жінки, 60,0% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж січня 2013р., становила 11436 осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 892 грн., що дорівнює 77,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.).


Демографічна ситуація


Чисельність наявного населення в області на 1 січня 2013р. становила 1077,3 тис. осіб, у тому числі в міських поселеннях – 475,2 тис. осіб, у сільській місцевості – 602,1 тис. осіб.

Природний рух населення в 2012 році порівняно з 2011 роком характеризувався зростанням як народжуваності (на 238 дітей) так і смертності (на 9 осіб).

Міграційний рух населення характеризувався зростанням кількості як прибулих (на 706 осіб), так і вибулих (на 343 особи).
___________

1 Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.06.2011 №91 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.07.2011 за №830/19568.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2013