15.11.2023Статистична інформація


Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2010–2022)


Диференціація життєвого рівня населення (2010–2022)


Експрес-випуски


Зовнішня торгівля товарами Тернопільської області за 9 місяців 2023 року


Про оплату населенням Тернопільської області житлово-комунальних послуг у ІІІ кварталі 2023 року


Зовнішня торгівля послугами Тернопільської області за 9 місяців 2023 року


Макроекономічні показники


Темпи зростання (зниження) експорту товарів Тернопільської області за 9 місяців 2023 року


Темпи зростання (зниження) імпорту товарів Тернопільської області за 9 місяців 2023 року