ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ


Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Тернопільської області" (презентаційна версія)
        У статистичному збірнику наведені дані про стан і тенденції розвитку суб'єктів господарювання Тернопільської області за 2020 рік порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання, а також економічної та інвестиційної діяльності підприємств і їх фінансового стану.

Кількість сторінок - 200