КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ


Статистичний збірник
"Статистичний щорічник Тернопільської  області за 2020 рік" (Презентаційна версія)
    "Статистичний щорічник Тернопільської області" за 2020 рік містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області в 2020 році порівняно з попередніми роками.
    Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров'я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, валовий регіональний продукт, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука.
    Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку області з показниками інших регіонів України.
    Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також адміністративними районами області. Інформація за 2020 рік сформована по містах обласного значення та районах відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів". Інформація щодо кількості адміністративно-територіальних одиниць на 1 січня 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами).
    У таблицях за видами економічної та промислової діяльності перелік видів діяльності наведений за національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.
    У збірнику в розділі "Окремі порівняння за регіонами України" інформацію за результатами державних статистичних спостережень за 2015, 2018-2020 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Кількість сторінок - 372

Статистичний збірник
"Тернопіль у цифрах" (Презентаційна версія)
    Статистичний збірник "Тернопіль у цифрах 2021" містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища міста в 2021 році порівняно з 2000-2020 роками.
    Збірник сформовано за такими розділами: економіко-історична довідка, основні соціально-економічні характеристики міста, населення та міграція, оплата праці, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров'я, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації, окремі соціально-економічні показники по обласних центрах України, короткі методологічні пояснення.
    У  таблицях за видами економічної діяльності перелік видів діяльності наведений за національним  класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності".
    Окремі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих. Деякі показники за 2021 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях.

Кількість сторінок - 120

Статистичний бюлетень
"Тернопільщина 2021" (Презентаційна версія)
       Статистичний бюлетень "Тернопільщина 2021" містить основні показники щодо соціально-економічного становища області в 2021 році порівняно з попереднім роком. Інформація розподілена за основними видами економічної діяльності, видами продукції, а також районами області. В окремий розділ виділено показники соціально-економічного становища регіонів України.

Кількість сторінок - 49


Статистичний бюлетень
"Соціально-економічне становище Тернопільської області"
        Містить дані оперативної звітності щодо соціально-економічного становища області порівняно з відповідним періодом попереднього року. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, а також містами та районами області.

Кількість сторінок - 75