ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Статистичний бюлетень
"Заробітна плата та стан її виплати" (Презентаційна версія)
        Містить інформацію про розмір та тенденції показників номінальної заробітної плати, стану її виплати, тривалості робочого часу та кількості працівників за даними підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація наводиться в узагальненому вигляді за видами економічної та промислової діяльності, окремі показники- в розрізі районів та в порівнянні з іншими регіонами.

Кількість сторінок - 35

Статистичний бюлетень
"Кількість працівників, їх робочий час та оплата праці" (Презентаційна версія)
        Містить інформацію про розмір та тенденції показників номінальної заробітної плати, фонду оплати праці, а також щодо тривалості робочого часу та кількості працівників за даними державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій (з кількістю працівників 10 осіб та більше). Інформація наведена в узагальненому вигляді за видами економічної та промислової діяльності. Окремі показники наведено в розрізі районів.

Кількість сторінок - 45

Статистичний бюлетень
"Умови праці працівників"
         Містить інформацію про умови праці, а також про пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці. Інформація наведена в уза гальненому вигляді за видами економічної та промислової діяльності. Окремі показники наведено в розрізі районів.

Кількість сторінок - 35