29.07.2022

Інфографіка
До Дня працівників торгівлі (31.07)
Жінки та чоловіки Тернопільщини у 2021 році
Діяльність Головного управління
Щомісячний календар оновлення матеріалів вебсайту Головного управління статистики у Тернопільській області на серпень 2022 року

26.07.2022

Статистична інформація
Середня очікувана тривалість життя за типами місцевості (2015–2021)
Середня очікувана тривалість життя за статтю та віковими групами у 2021 році
Населення (1990–2021)

21.07.2022

Статистична інформація
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у січні–травні 2022 року
Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–травні 2022 року
Публікація
Статистичний бюлетень "Ресурси та витрати домогосподарств Тернопільщини за 2021 рік"

19.07.2022

Статистична інформація
Викиди в атмосферне повітря
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2021 році
Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних джерел забруднення у 2021 році

18.07.2022

Експрес-випуск
Зовнішня торгівля товарами Тернопільської області у січні–травні 2022 року
Макроекономічні показники
Темпи зростання (зниження) експорту товарів Тернопільської області у січні–травні 2022 року
Темпи зростання (зниження) імпорту товарів Тернопільської області у січні–травні 2022 року
Інфографіка
Зміни споживчих цін у червні 2022 року

15.07.2022

Публікація
Статистичний збірник "Зовнішня торгівля Тернопільської області товарами та послугами у 2021 році"
Інфографіка
Доступ домогосподарств Тернопільщини до Інтернету у 2021 році

13.07.2022

Статистична інформація
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця) у червні 2022 року
Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року) у червні 2022 року
Експрес-випуск
Індекси споживчих цін у Тернопільській області у червні 2022 року
Макроекономічні показники
Індекси споживчих цін у Тернопільській області у червні 2022 року

11.07.2022

Інфографіка
До Всесвітнього дня народонаселення (11.07)
Доступ до публічної інформації
Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" за червень 2022 року

08.07.2022

Статистична інформація
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту  (2004–2021) (посилання на статистичну інформацію, яка розміщена на вебсайті Держстату)
Інфографіка
До Дня родини (08.07)
До Дня рибалки (10.07)

07.07.2022

Експрес-випуск
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту у 2021 році  (попередні дані) (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату)

05.07.2022

Статистична інформація
Робоча сила за статтю та типом місцевості у 2021 році

04.07.2022

Статистична інформація
Характеристика домогосподарств (2010–2021)
Структура сукупних витрат домогосподарств (2010–2021)
Структура сукупних ресурсів домогосподарств (2010–2021)
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (2010–2021)