Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАДоходи та умови життя        Щодо інформації, наведеної у СЗ "Витрати і ресурси домогосподарств України
липень


        Щодо сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості та їх основних сільськогосподарських характеристик
серпень


ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАНаціональні рахунки        Щодо показників річних національних рахунків
вересень


        Щодо показників регіональних рахунків
вересень


        Щодо показників квартальних національних рахунків
вересень


        Щодо показників таблиць "витрати-випуск"
вересень


АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2024 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)