Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами
у 2021 році


Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

2020р.

у % до загального обсягу,
розділу

тис.дол. США

у % до

2020р.

у % до загального обсягу,
розділу
Усього

109954,6

99,5

100,0

15656,5

137,7

100,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

76173,4

90,5

69,3

к

к

к

з нихПослуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

62149,0

110,2

70,5

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

209,6

184,6

1,3

з нихРемонт машин та устаткування

к

к

к

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

к

к

к

к

к

к

Транспортні послуги

9461,4

116,5

8,6

8211,4

148,3

52,5

з нихПослуги морського транспорту

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

8716,3

110,2

7,9

6602,4

141,1

42,2

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

261,5

137,2

1,7

Послуги, пов’язані з подорожами

13338,5

125,3

12,1

1272,4

65,4

8,1

з нихПослуги під час відряджень, ділових переговорів

к

к

к

к

к

к

Послуги під час інших ділових подорожей

к

к

1266,0

65,4

8,1

Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю

13323,3

125,4

12,1

к

к

к

Послуги, пов’язані з подорожжю з оздоровчою метою

к

к

Туристичні послуги

к

к

к

Послуги під час інших особистих подорожей

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

з нихБудівництво за кордоном

к

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

Інші послуги фінансового посередництва

к

к

к

Процентні доходи, отримані за наданими кредитами

к

к

к

Обсяг кредитів, від яких отримано доходи

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1301,6

930,8

8,3

з нихПослуги франшизи та використання торгової марки

к

к

к

Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю

1150,6

2057,6

7,4

Інші роялті

к

к

к

к

к

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

8184,5

143,1

7,4

974,8

161,7

6,2

з нихТелекомунікаційні послуги

к

к

к

Ком’ютерні послуги

8026,0

141,4

7,3

921,0

177,3

5,9

Інформаційні послуги

к

к

к

52,6

64,4

0,3

Ділові послуги

2384,3

355,2

2,2

2914,8

123,9

18,6

з нихПрофесійні та консалтингові послуги

1778,9

1015,3

1,6

2430,2

156,1

15,5

Наукові та технічні послуги

к

к

к

107,9

121,3

0,7

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

к

к

к

Послуги операційного лізингу

к

к

к

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

к

к

к

к

к

к

Інші ділові послуги

к

к

к

к

к

к


Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.


© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2022