Методологічні пояснення


Державне статистичне спостереження (ДСС) щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності здійснюється з 1994 року.

Дані ДСС щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності сформовані на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та відокремлених підрозділів  юридичних осіб-нерезидентів в Україні (їх філій та постійних представництв).

Починаючи з 01 січня 2010 року результати спостереження також ураховують адміністративну інформацію Національного банку України щодо  ринкової вартості прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ, а з 01 січня 2015 року – про прямі інвестиції банків України, які включають обсяги реінвестованих доходів (обчислені НБУ на основі даних про  нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в  їх капіталі) – Методологічні положення з організації державного статистичного  спостереження щодо інвестиції зовнішньоекономічної діяльності, затверджені  наказом Держстату від 03.10.2014 № 284 (зі змінами) (зробити активне  посилання на вебсайт Держстату, розділ "Методологія та класифікатори"/"Статистична методологія"/ "Зовнішньоекономічна  діяльність" на редакцію Методологічних положень від 03.10.2014 № 284 (зі  змінами).

Починаючи з І кварталу 2020 року, органи державної статистики проводять ДСС щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, затверджені наказом Держстату від 31.03.2020 № 117) (зробити активне посилання на вебсайт Держстату, розділ "Методологія та класифікатори"/"Статистична методологія"/"Зовнішньоекономічна діяльність" на редакцію Методологічних положень від 31.03.2020 № 117).

Інформація, сформована за цим ДСС, Держстатом не оприлюднюється. Вона є проміжною і надається НБУ для:

складання показників щодо прямих інвестицій в Україну/з України;

складання платіжного балансу;

визначення міжнародної інвестиційної позиції країни.

Єдиний відповідальний за поширення даних про прямі інвестиції – Національний банк України."

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2020