13.05.2024


Статистична інформація

Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020–2023)

Кількість аспірантів (1995–2023)

Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти (2015–2023)

Випуск фахівців із закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) за формами здобуття освіти (2020–2023)

Випуск фахівців із закладів вищої освіти (ЗВО) за формами здобуття освіти (2020-2023)

Випуск фахівців із закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) за освітньо-кваліфікаційними рівнями (освітньо-професійними ступенями) (2020-2023)

Випуск фахівців із закладів вищої освіти (ЗВО) за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) (2020–2023)

Розподіл студентів закладів фахової передвищої освіти за віком (2020–2023)

Розподіл студентів закладів вищої освіти за віком (2020–2023)

Навчання студентів-іноземців у закладах фахової передвищої освіти (2020–2023)

Навчання студентів-іноземців у закладах вищої освіти (2020–2023)

Викладацький склад закладів фахової передвищої освіти (2020–2023)

Викладацький склад закладів вищої освіти (2020–2023)

Підготовка аспірантів та докторантів (2015–2023)

Розподіл аспірантів за віком (2015–2023)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні–березні 2024 року