ЗАМОВЛЕННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ПЛАТНІЙ ОСНОВІ

Шановні користувачі!

     Надання статистичної інформації на платній основі органами державної статистики здійснюється на підставі статті 24 Закону України "Про державну статистику" та постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1659 "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №820 та від 23.11.2013 № 842).
     Головне управління статистики у Тернопільській області для забезпечення Ваших потреб у статистичній інформації з різних питань соціально-економічного розвитку області пропонує наступні види послуг:
- підготовка та розповсюдження статистичних публікацій (збірників, довідників, бюлетенів, доповідей, буклетів) в друкованому та/або електронному вигляді, не передбачених планом державних статистичних спостережень;

- проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень;

- розроблення методологічних та організаційних засад спеціально організованих статистичних обстежень;

- підготовка статистичних оглядів і довідок за запитами;

- надання послуг методичного характеру з питань обліку та звітності;

- надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) за такими категоріями даних: ідентифікаційні (ідентифікаційний код та найменування суб'єкта), класифікаційні (види економічної діяльності, територіальна належність тощо), довідкові (місцезнаходження, прізвище керівника, телефони тощо), реєстраційні (відомості про створення, припинення діяльності суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них).

     Перелік статистичних матеріалів, що готуються Головним управлінням статистики у Тернопільській області, наведено у "Каталозі офіційних статистичних публікацій" в розділі "Публікації".

     Для оформлення замовлення щодо одержання статистичної послуги потрібно надіслати лист-запит поштою, електронною поштою, факсом, або звернутись особисто.
     У запиті необхідно чітко зазначити запитувану інформацію, визначити її деталізацію (види економічної діяльності, територіальний розріз, організаційну форму господарювання, за який період або на яку дату, тощо), а також обов'язково вказати:
  • для юридичних осіб - назву, адресу, телефон та контактну особу підприємства, організації, установи;
  • для фізичних осіб - прізвище, адресу, контактний телефон.
     Замовнику надається рахунок, акт виконаних робіт, у разі необхідності - Договір.
     Оплата вартості послуг з підготовки та надання інформації здійснюється за безготівковим розрахунком, або готівкою через банк. Вартість конкретної запитуваної інформації залежить від витрат часу для її підготовки.

     Додаткову інформацію стосовно змісту видань та умов їх придбання можна отримати у відділі поширення інформації Головного управління статистики у Тернопільській області.

     Замовити та отримати інформацію можна в Головному управлінні статистики у Тернопільській області за адресою:
46001, м. Тернопіль, вул. Над Ставом, 10, кім.20, телефон (0352) 52-33-46, факс (0352) 52-10-14, е-mail: gus@te.ukrstat.gov.ua.
 
Реквізити для оплати:
Одержувач: Головне управління статистики у Тернопільській області
Код ЄДРПОУ: 02362374
Банк: ДКСУ м.Київ
Р/рахунок: UA248201720313281006201012947