Інтернет Сайт управління
Підготовлено експрес-випуски:

25.05.2017


24.05.2017


23.05.2017


19.05.2017


18.05.2017


16.05.2017


15.05.2017


11.05.2017


05.05.2017


03.05.2017НОВИНИ
       Індекс промислової продукції у січні-квітні 2017 року порівняно з січнем-квітнем 2016 року становив 103,5%.
_______________________________________________________
        Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні-квітні 2017 року порівняно з січнем-квітнем 2016 року становив 98,2%.
_______________________________________________________
        У січні-грудні 2016 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4499,1 млн.грн капітальних інвестицій.
_______________________________________________________
        У січні-березні 2017 року в Тернопільській області прийнято в експлуатацію 65,9 тис.м2 загальної площі житла
_______________________________________________________
        Індекс будівельної продукції у січні-квітні 2017 року порівняно з січнем-квітнем 2016 року становив 103,0%.
_______________________________________________________
       Підприємствами транспорту в січні-квітні 2017 року перевезено 2946,2 тис.т вантажів, що на 15,5% більше, ніж у січні-квітні 2016 року.
_______________________________________________________
        Послугами пасажирського транспорту в січні-березні 2017 року скористалися 19,6 млн. пасажирів, що становить 98,2% від обсягу перевезень порівняно з відповідним періодом 2016 року.
_______________________________________________________
        Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами області у січні-березні 2017 року становив 92557,4 тис.дол. США, імпорту - 77597,6 тис.дол. США.
_______________________________________________________
        Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами області у січні-березні 2017 року становив 11020,2 тис.дол. США, імпорту - 1396,1 тис.дол. США.
_______________________________________________________
        Індекс реальної заробітної плати у березні 2017 року відносно лютого 2017 року становив 106,1%.
_______________________________________________________
        Сума невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2017 року становила 3920,9 тис.грн.
_______________________________________________________
       Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в середньому за 2016 рік становив 11,7% економічно активного населення відповідного віку.
_______________________________________________________
       Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, на кінець квітня 2017р. становив 1,6%.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Вийшли з друку:        • Статистичний бюлетень "Про надання населенню субсидій у квітні 2017 року"
 • Статистичний бюлетень "Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою у січні-квітні 2017 року"
 • Статистичний бюлетень "Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві в 2016 році"
 • Статистичний бюлетень "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" в 2016 році
 • Статистичний бюлетень "Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами" за січень-квітень 2017 року
 • Статистичний бюлетень "Статистичний бюлетень "Дошкільні навчальні заклади Тернопілля в 2016 році"
 • Статистичний бюлетень "Житлове будівництво в області" у 2016 році
 • Статистичний бюлетень "Капітальні інвестиції в області" у 2016 році
 • Статистичний бюлетень "Туристична діяльність в Тернопільській області" в 2016 році
 • Статистичний бюлетень "Колективні засоби розміщування в Тернопільській області в 2016 році"
 • Статистичний бюлетень "Заробітна плата та стан її виплати" у березні 2017 року
 • Статистичний бюлетень "Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення" в 2016 році (остаточні дані)
 • Статистичний бюлетень "Основні показники діяльності промислових підприємств" у січні-березні 2017 року
 • Статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище Тернопільської області" січень-березень 2017 року
 • Статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище району/міста" за січень-березень 2017 року
 • Статистичний бюлетень "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у березні 2017 року"
 • Економічна доповідь "Про соціально-економічне становище Тернопільської області" за січень-березень 2017 року
 • Статистичний довідник "Будівельні підприємтсва Тернопільської області станом на 1 травня 2017 року"


                Місяць року              1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12


Ви можете дізнатися за якими формами звітності повинні звітувати упродовж 2017 року


Введіть код ЄДРПОУ
Вашого підприємства:
Індекс споживчих цін
(індекс інфляції)
Україна
Тернопільська область
за квітень 2017 року
100,9%
101,1%
з початку року
104,9%
105,3%
Статистичний збірник
"Тернопіль у цифрах 2015"
Статистичний бюлетень "Тернопільщина 2016"