ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Тернопільській області відображає процеси реформування і зміни в структурі економіки за кількістю та структурою об`єктів господарювання, що внесені до нього. Серед них є суб`єкти підприємницької діяльності та організації, що не займаються підприємницькою діяльністю: заклади, установи, громадські організації тощо.
Ведення держреєстру забезпечує:
  • облік та ідентифікацію підприємств та організацій, а також їх відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв);
  • автоматизовану систему обробки даних про підприємства та організації;
  • організацію проведення суцільних і вибіркових статистичних спостережень, одноразових обстежень та переписів;
  • взаємодію на єдиних методологічних принципах з базами даних органів Держаної податкової адміністрації, органами державної реєстрації, інформаційне обслуговування користувачів базою даних щодо суб`єктів ЄДРПОУ;
  • оперативний перехід до міжнародних систем класифікації. 
У відповідності з методологічними принципами ведення ЄДРПОУ при включенні до нього підприємства та організації класифікуються за територією, організаційно-правовою формою господарювання, видами діяльності відповідно до державних класифікацій та довідників.
Одним з основних показників ЄДРПОУ є код виду діяльності, який починаючи з 2001 року визначається за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД).
  В основу Класифікації видів економічної діяльності України було покладено Класифікацію видів економічної діяльності Європейського Союзу, що дає змогу порівнювати національні статистичні дані з даними Статистичної Комісії Європейського Союзу без будь-яких додаткових розрахунків.
Ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  здійснюється згідно Положення про ЄДРПОУ, затвердженого ПКМУ від 22 червня 2005року №499.
  Ведення ЄДРПОУ в частині Тернопільської області забезпечує Головне управління статистики у Тернопільській області.
Підставою для внесення до ЄДРПОУ або виключення  з нього даних щодо суб’єктів, а також внесення змін до ЄДРПОУ є інформація від державного реєстратора про вчинення реєстраційних дій.
Відомості, що містяться в ЄДРПОУ, є відкритими і загальнодоступними.
Наведені у цьому розділі дані відображають зміни у кількості та структурі об`єктів ЄДРПОУ Тернопільської області по районах, видах економічної діяльності, організаційно-правових формах господарювання та правовим статусом.
Отримання інформаційних послуг.

Інформація  з ЄДРПОУ надається користувачу у вигляді аналітичних таблиць, відомостей з ЄДРПОУ.
Надання інформації з ЄДРПОУ здійснюється на підставі письмового запиту і є платним. Передача користувачами інформації, одержаної з ЄДРПОУ, третім особам на комерційній основі забороняється !!!